Projekty i dotacje

Firma STOP SUN ANNA MIĄCZ-KOPCZYŃSKA realizuje projekt pt. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa STOP-SUN dzięki wdrożeniu rekomendacji Strategii Wzorniczej” w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję Etap II w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Cele projektu: Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy Wnioskodawcy poprzez zwiększenie jego potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania

wzornictwa w działalności firmy, co wprost przełoży się na wdrożenie nowych produktów na rynek. Celem szczegółowym projektu jest wdrożenie rekomendacji wynikających z opracowanej w Etapie I strategii wzorniczej poprzez wprowadzenie na rynek innowacji produktowych oraz innowacji procesowej, marketingowej i organizacyjnej z wykorzystaniem projektowania wzorniczego. Firma jest otwarta na możliwości, jakie niesie wdrożenie zarządzania designem i jest gotowa na wprowadzenie zmian w zakresie swojego funkcjonowania.

 

Planowane efekty:

1. Wzrost konkurencyjności i przychodów firmy dzięki lepszemu zarządzaniu wzornictwem oraz

wprowadzeniu nowych usług i produktów, a także zmian w procesie ich produkcji.

2. Usprawnienie procesów i sposobów komunikacji pod kątem wzorniczym.

3. Dotarcie do nowych grup odbiorców.

4. Wzrost umiejętności zarządzania wzornictwem.

5. Osiągniecie określonych rezultatów finansowych

 

Wartość projektu 1 190 455,50 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 647 530,00 PLN

 

dotacja